Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybridus)

Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybridus)

Νανογλάρονο (Sterna albifrons)

Νανογλάρονο (Sterna albifrons)

Καστανοκέφαλος (Larus ridibundus)

Καστανοκέφαλος (Larus ridibundus)

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Ποταμογλάρονο (Sterna hirundo)

Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger)

Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger)

Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica)

Γελογλάρονο (Gelochelidon nilotica)

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres) 
  Ιανουάριος 17
Πιερία.

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)
 Ιανουάριος 17
Πιερία.

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)
Ιανουάριος 17
Πιερία.

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)
Ιανουάριος 17
 Πιερία.

Χιονάδα (Eremophila alpestris)

Χιονάδα (Eremophila alpestris)


Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)

Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)