Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus)

Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus)

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)

Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)

Όρνιο (Gyps fulvus)

Όρνιο (Gyps fulvus)

Τσίφτης (Milvus migrans)

Τσίφτης (Milvus migrans)

Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)

Νανοβουτηχτάρι (Tachybaptus ruficollis)
Νοέμβριος 17
Νέα Αγαθούπολη

Τουρλίδα (Νumenius arquata)


 Τουρλίδα (Νumenius arquata)

Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

 Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Πετροτουρλίδα (Burhinus oedicnemus)

Πετροτουρλίδα (Burhinus oedicnemus)

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Κάργια (Corvus monedula)

Κάργια (Corvus monedula)

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Μαχητής (Philomachus pugnax)

Μαχητής (Philomachus pugnax)

Κοκινοσκέλης (Tringa totanus)

 Κοκινοσκέλης  (Tringa totanus)

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Σιγλίγουρος (Νumenius phaeopus)

Σιγλίγουρος (Νumenius phaeopus)

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Βαλτότρυγγας (Tringa stagnatilis)

Βαλτότρυγγας (Tringa stagnatilis)

Όρνιο (Gyps fulvus)

Όρνιο (Gyps fulvus)

Φάσα (Columba palumbus)

Φάσα (Columba palumbus)

Τρυγονι (Streptopelia Turtur)

Τρυγονι (Streptopelia Turtur)

Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)

Σταχτοκουρούνα (Corvus corone)

 Σταχτοκουρούνα (Corvus corone)

Μελισσοφάγος (Merops Apiaster)

Μελισσοφάγος (Merops Apiaster)

Καρακάξα (Pica pica)

Καρακάξα (Pica pica)

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)

Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus)

Κούκος (Cuculus canorus)


Κούκος (Cuculus canorus)

Ήταυρος (Botaurus stellaris)

Ήταυρος (Botaurus stellaris)

Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Lythria purpuraria

Lythria purpuraria

Euchloe ausonia

Euchloe ausonia

Pieris brassicae

Pieris brassicae

Autographa gamma

Autographa gamma

Colias croceus

Colias croceus

Πιερίδα (Pieris rapae)

Πιερίδα (Pieris rapae)

Vanessa cardui

Vanessa cardui

Macroglossum stellatarum

Macroglossum stellatarum

Lasiommata megera

Lasiommata megera

Papilio Machaon

Papilio Machaon

Inachis io

Inachis io