Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Σαΐνι (Accipiter brevipes)

Σαΐνι (Accipiter brevipes)
Μάιος 17'
Καστανιά Πιερίας

Ωχροστριτσίδα (Hippolais pallida)

Ωχροστριτσίδα (Hippolais pallida)
Μάιος 17'
Καστανιά Πιερίας

Ωχροστριτσίδα (Hippolais pallida)


Ωχροστριτσίδα (Hippolais pallida)
Μάιος 17'
Καστανιά Πιερίας

Ωχροστριτσίδα (Hippolais pallida)

Ωχροστριτσίδα (Hippolais pallida)
Μάιος 17'
Καστανιά Πιερίας