Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016

Βροχοπούλι του Ειρηνικού (Pluvialis fulva)


Νανοπρίστης (Mergellus albellus)


Χηνοπρίστης (Mergus merganser)


Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiacus)


Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016

Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)


Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)


Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)


Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)


Θαμνοψάλτης (Prunella Modularis)


Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)


Νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus)


Ψαθοποταμίδα (Acrocephalus melanopogon)