Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Κούκος (Cuculus canorus)

Αλιάκμονας
Απρίλιος 17'

Κουκουβάγια (Αthene noctua)


Λουδίας
Απρίλιος 17'

Ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius)

Λουδίας
Απρίλιος 17'

Δρεπανοσκαλίδρα (Calidris ferruginea)

Λουδίας
Απρίλιος 17'

Κυριακή 16 Απριλίου 2017

Κοκκινοτσιροβάκος (Sylvia cantillans)

Καστανιά Πιερίας
Απρίλιος 17'

Μελισσοφάγος (Merops Apiaster)

Καστανιά Πιερίας
Απρίλιος 17'

Κοκκινοτσιροβάκος (Sylvia cantillans)

Καστανιά Πιερίας
Απρίλιος 17'

Σάββατο 15 Απριλίου 2017

Χωραφοσπουργίτης (Passer hispaniolensis)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

∆εντροσπουργίτης (Passer montanus)

Καστανιά Πιερίας
Απρίλιος 17'

Μαχητής (Philomachus pugnax)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Κοκκινοτσιροβάκος (Sylvia cantillans)

Καστανιά Πιερίας
Απρίλιος 17'

Κοκκινοτσιροβάκος (Sylvia cantillans)

Καστανιά Πιερίας
Απρίλιος 17'

Παρασκευή 14 Απριλίου 2017

Νεροχελίδονο (Glareola pratincola)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Νεροχελίδονο (Glareola pratincola)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Ήταυρος (Botaurus stellaris)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Σάββατο 8 Απριλίου 2017

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)
Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)


Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)


Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Αλυκές Κίτρους
Απρίλιος 17'