Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Λοφιοπαπαδιτσα (Parus cristatus)


Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)


Τρυγονι (Streptopelia Turtur)


Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)


Πετροκότσυφας (Monticola saxatilis)


Κυριακή 10 Απριλίου 2016

Σπιτοχελίδονο (Delichon urbica)


Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)


Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)


Ασπροκωλίνα (Oenanthe hispanica)


Σάββατο 2 Απριλίου 2016

Καρδερίνα (Carduelis Carduelis)


Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)


Μαύρος δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)


Νανογέρακο (Falco columbarius)


Παρασκευή 1 Απριλίου 2016

Νανοσκαλίδρα (Calidris minuta)


Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)


Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)


Χωραφοσπουργίτης (Passer hispaniolensis)