Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2016

Βροχοπούλι του Ειρηνικού (Pluvialis fulva)


Νανοπρίστης (Mergellus albellus)


Χηνοπρίστης (Mergus merganser)


Αιγυπτιακή Χήνα (Alopochen aegyptiacus)


Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016

Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)


Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)


Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)


Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)


Θαμνοψάλτης (Prunella Modularis)


Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)


Νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus)


Ψαθοποταμίδα (Acrocephalus melanopogon)


Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

Ψαθοποταμίδα (Acrocephalus melanopogon)


Λαμπροβούτι (Gavia arctica)


Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)


Ψαθοποταμίδα (Acrocephalus melanopogon)


Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016

Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)


Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)


Ελατοπαπαδίτσα (Periparus ater)


Γερακίνα (Buteo buteo)


Νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus)


Φασιανός (Phasianus colchicus)


Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)Αιγίθαλος (caudatus caudatus)
Γαλαζοπαπαδίτσα (Parus Caeruleus)


Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)


Αλκυόνη (Alcedo atthis)


Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)


Λιμόζα (Limosa limosa)


Στικταετός (Aquila clanga)