Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Μαυροκιρκίνεζο (Falco vespertinus)


Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)


Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)


Κελαηδότσιχλα (Turdus philomelos)


Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus)


Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)


Κότσυφας (Turdus merula)


Χιονοκότσυφας (Turdus torquatus)


Μεσαίος Δρυοκολάπτης (Dendrocopos medius)


Βαλκανικός Δρυοκολάπτης (Dendrocopos syriacus)


Νανοδρυοκολαπτης ( Dendrocopus minor)


Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)


Μαύρος δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)


Πρασινοδρυοκολάπτης (Picus viridis)


Σταχτής δρυοκολάπτης (Picus canus)


Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Ξεφτέρι (Accipiter nisus)


Πετρίτης (Falco peregrinus)


Σαΐνι (Accipiter brevipes)


Δεντρογέρακο (Falco subbuteo)


Κιρκινέζι (Falco naumanni)


Στικταετός (Aquila clanga)


Κραυγαετός (Aquila pomarina)


Μπούφος (Bubo bubo)


Γερακίνα (Buteo buteo)

Γερακίνα - Buteo buteo

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)


Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Φιδαετός (Circaetus gallicus)
Μάρτιος 15
Αλιάκμονας

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

Σφηκιάρης (Pernis apivorus)


Ψαραετός (Pandion haliaetus)


Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)


Στεπόκιρκος (Circus macrourus)